ჩვენ   შესახებ

რესტორანი  ძველი ქუთაისი  მდებარეობს ქალაქ  თბილისში , შალვა ნუცუბიძის  35-ში რომელიც გამოირჩევა   

ქართული   ტრადიციული      სტუმარ- მასპინძლობით   გემრიელი და ხარისხიანი    კერძებით.

რესტორან      ძველ ქუთასს      გააჩნია საკუთარი ღირებულებები,  ვითარდება დროსთან ერთად            სადაც თქვენ  შეიგრძნობთ გარემოს   ძველ ტრადიციულ ინტერიერთან ერთად   

    საუკუნეების  განმავლობაში. ქართველ     ერთან ერთად   იქმნებოდა  სტუმარმასპიძლობის   ტრადიციები და             . თაობიდან თაობას გადაეცემოდა        დიდი სიყვარულით ანთებული   ჩირაღდანივით  

რესტორანი   ძველი ქუთაისი  ზრუნავს თქვენს კომფორტზე   სადაც გელოდებათ თბილი და სასიამოვნო   გარემო ქართული ტრადიციული გემრიელი   კერძებით.